Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz - Toezicht 2015 en 2016

Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz - Toezicht 2015 en 2016

Productgroep Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Gratis

Omschrijving

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) houdt al vele jaren intensief toezicht op het terugdringen van separeren in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)[1]. Separatie is immers voor
psychiatrische patiënten zeer ingrijpend en kan blijvend schadelijke psychische gevolgen hebben.
Al sinds 2008 volgt de inspectie de vorderingen van de ggzinstellingen om separatie verder terug te dringen nauwlettend.
De inspectie heeft gedurende de jaren geconstateerd dat er door de ggz-instellingen veel verbeteringen zijn geboekt om separaties te voorkomen en terug te dringen. Wel waren er verschillen in de
snelheid van verbetering tussen de ggz-instellingen. Omdat ook de uitvoering van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) voortdurende aandacht nodig heeft,
besloot zij om het toezicht op de Wet Bopz te combineren met het toezicht op terugdringen van separeren in de ggz. Dit toezicht is risicogestuurd vormgegeven. Dat wil zeggen dat de bezoeken en
toetsingen hebben plaatsgevonden, daar waar de risico’s het grootst lijken. In dat kader heeft de inspectie in 2015 acht geïntegreerde ggz-instellingen bezocht en in 2016 twaalf afdelingen
psychiatrie van algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen; vier instellingen voor verslavingszorg en elf instellingen en afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In totaal bezocht de inspectie 35 instellingen.
De afronding van de resultaten van deze toezichtronde heeft langer in beslag genomen dan voorzien. De inspectie publiceert de resultaten van deze toezichtronde uit 2015 en 2016 daarom nu pas.
De boodschap is echter nog steeds actueel. De inspectie vindt het daarom toch belangrijk om deze bevindingen te publiceren, om zo ook bij te dragen aan de agendering en stimulering van het verder
terugdringen van dwang en drang in de sector.