Dwang onder de nieuwe wet Wvggz

Dwang onder de nieuwe wet Wvggz

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2019
Gerard Lohuis | 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet Wvggz (Wet verplichte ggz) samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) de oude wet BOPZ (Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) vervangen. Deze nieuwe wet beoogt de betrokkene meer centraal te stellen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren, dwang zoveel mogelijk te voorkomen en de duur van de dwang te beperken. Geheel in de geest van grotere participatie van burgers in de samenleving. Er was zeker behoefte aan een nieuw kader voor dwang(behandeling), gezien het feit dat het aantal opnames met spoed de afgelopen tien jaar met 34% is toegenomen en het aantal dwangopnames zonder spoed zelfs met 80%. Tijd voor een nieuwe aanpak.