Doelvaardigheid ontwikkelen: de cursus woonoriëntatie

Doelvaardigheid ontwikkelen: de cursus woonoriëntatie

Productgroep Passage 1 1999
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De ‘cursus woonoriëntatie’, in de locale wandeling bekend als het project ‘Halen en brengen’, is een samenwerkingsproject van het Centrum voor Dienstverle - ning, Stichting Op weg en Bavo RNO Groep, alle te Rotterdam. De kernactiviteit van het project is het opzetten en uitvoeren van een cursus woonoriëntatie voor mensen met psychiatrische beperkingen. De aanleiding voor het opzetten van de cursus is dat het cliënten die ontevreden zijn over hun huidige woonsituatie dikwijls ontbreekt aan kennis over andere beschikbare mogelijk heden. Ook blijken cliënten soms weinig inzicht te hebben in hun eigen voorkeuren, waarden en besluitvormingsmechanismen op het gebied van wonen. De cursus woonoriëntatie is in eerste instantie ontwikkeld voor bewoners van ‘de Heemraadssingel’, een woonvorm van de Bavo RNO Groep in Rotterdam.
Het opzetten van het project is gefinancierd via een eenmalige financiële bijdrage van het zorgvernieuwingsfonds en op verzoek van het fonds is een ervaringsdeskundige aangezocht om de cursus uit te voeren. Door de afdeling Methoden en Technieken van de Bavo RNO Groep is een evaluatieonderzoek verricht naar de resultaten van de cursus.