Dealers in de dop

Dealers in de dop

Gratis

Omschrijving

Uit het op 5 juni verschenen politieonderzoek ‘Dealers in de dop’, blijkt dat jongeren al vroeg terecht kunnen komen in de drugscriminaliteit. Hoewel drugscriminaliteit in de hele stad voor komt, is de kans om in aanraking te komen met drugscriminaliteit groter in buurten waar kinderen op straat opgroeien. Het onderzoek geeft inzicht in een aantal signalen waaraan te herkennen is dat een kind of jongere betrokken is bij drugscriminaliteit.

Tot nu toe was weinig bekend over de eerste stappen van jongeren in drugscriminaliteit, zoals hoe ze met drugscriminelen in contact komen, wat ze doen en hoe ze verleid worden om aan de slag te gaan. Uit het onderzoek ‘Dealers in de dop’ blijkt dat jongeren vooral het risico lopen de drugscriminaliteit in te rollen via eigen vrienden, familieleden of als slachtoffer van bedreiging of afpersing. Vaak begint het met het verrichten van ogenschijnlijk onschuldige hand- en spandiensten voor oudere jongens die al wat hoger op de criminele ladder staan.

Met name jongeren die opgroeien in wijken waar achterstand en achterstelling zich opstapelen of in gezinnen met gebrekkige ouderbetrokkenheid en meerdere problemen op bijvoorbeeld werk, gezondheid of financiën lopen een hoger risico.

Onverklaarbare verwondingen, nieuwe dure kleding, meerdere telefoons op zak hebben, heel laat of niet thuiskomen, schoolverzuim kunnen duiden op drugshandel. Het onderzoek geeft inzicht in een aantal signalen waaraan je kunt herkennen dat een kind of jongere betrokken is bij drugscriminaliteit.

Aanbevelingen

De onderzoekers geven een aantal aanbevelingen om jonge aanwas in de drugscriminaliteit tegen te gaan, waaronder:

  • Start vroeg met preventiemaatregelen; begin al op de basisschool met het creëren van bewustwording van de risico’s van drugscriminaliteit bij kinderen en hun ouders;
  • Maak betrokkenen dichtbij de doelgroep meer alert op signalen en zorg voor mogelijkheden om die te delen; hierbij zijn onderling vertrouwen en respect tussen professionals en contact met scholen, jongeren en hun ouders belangrijk;
  • Jongeren willen ergens bij horen; zorg voor aantrekkelijke alternatieven voor drugscriminaliteit waarin jongeren zich op een positieve manier gewaardeerd en gezien voelen.

Aanpak driehoek

De Amsterdamse driehoek heeft inmiddels een persoonsgerichte aanpak opgezet met als doel het rekruteren en doorgroeien van (jonge) mensen in de drugscriminaliteit te doorbreken. Het ‘afpakken’ van materiële goederen kan een effectieve maatregel zijn. Bij deze aanpak is een aantal zogenaamde ‘doorgroeiers’ betrokken. In de loop van 2021 zal dit aantal verder groeien tot maximaal 40 personen. Onderzoek moet uitwijzen of dit een effectieve interventie is, mede in relatie tot de benodigde capaciteitsinzet.