De training Interactievaardigheden Schizofrenie: een kwalitatief onderzoek naar de attitudeverandering van hulpverleners

De training Interactievaardigheden Schizofrenie: een kwalitatief onderzoek naar de attitudeverandering van hulpverleners

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De kwaliteit van de therapeutische relatie tussen hulpverlener en patiënt staat de laatste jaren toenemend in de belangstelling. Er zijn steeds meer aanwijzingen uit onderzoek dat de kwaliteit van de relatie van invloed is op de uitkomsten van zorg. De verwachting is ook dat via gerichte training van hulpverleners zowel de hulpverlenersattitude als de kwaliteit van de interacties binnen de therapeutische relatie verbeterd zouden kunnen worden. In deze bijdrage worden de resultaten weergegeven van een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van hulpverleners met betrekking tot de training Interactievaardigheden Schizofrenie en naar de waargenomen effecten van de training in relatie tot het hulpverleningsproces en de kwaliteit van de therapeutische alliantie.