De rol van ergotherapeuten in een F A C T-team. Specialist met generalistische kwaliteiten

De rol van ergotherapeuten in een F A C T-team. Specialist met generalistische kwaliteiten

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De laatste jaren worden in Nederland steeds meer ACT- en FACT-teams opgezet. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het bieden van 'zorg in de samenleving' aan cliënten met langdurige psychiatrische problemen, waarbij het functioneren in het dagelijkse leven (ernstig) belemmerd wordt. Ergotherapeuten maken op een aantal plaatsen deel uit van deze multidisciplinaire teams. Dit is een goede ontwikkeling, omdat inzet van ergotherapie is gericht op het faciliteren van betekenisvol alledaags handelen en participatie binnen de voor een cliënt relevante context.(World Federation of Occupational Therapists, 2004).