De persoonsgebonden aanpak in Rotterdam - Bemoeizorg en rehabilitatie combineren in een Assertive Community Treatment-team

De persoonsgebonden aanpak in Rotterdam - Bemoeizorg en rehabilitatie combineren in een Assertive Community Treatment-team

Productgroep Passage 2 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In Rotterdam leven veel mensen op straat die geen enkele hulp willen hebben. Een aantal teams verleent ongevraagd zorg aan deze mensen. Deze teams werken volgens het Assertive Community Treatmentmodel (ACT). Eén van deze teams is het Bemoeizorgteam, dat onderdeel is van het actieplan Persoonsgebonden Aanpak 700 (PGA 700) van de gemeente Rotterdam. De PGA 700 richt zich op extreem overlastgevende verslaafden met complexe problematiek (criminaliteit, psychiatrie, dakloosheid). Het Bemoeizorgteam wordt vormgegeven door de zorginstellingen GGZ Groep Europoort en Centrum voor Dienstverlening. Mogen wij zorg en aandacht tegen wil en dank opdringen? Wij zijn van mening dat dit onder bepaalde omstandigheden inderdaad gewenst, noodzakelijk en legitiem is, met respect voor de autonomie. Tegelijkertijd is de intentie te beginnen met rehabilitatie. Bemoeizorg en rehabilitatie kunnen complementair zijn. Het spreekwoord 'Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen' geldt in dit geval volgens ons niet. In dit artikel willen wij een beschrijving geven van de werkwijze van het ACT/PGA 700-team en laten zien dat deze gecombineerd kan worden met rehabilitatie.