De kracht van kunst - Herstel van het beschadigd zelfbeeld

De kracht van kunst - Herstel van het beschadigd zelfbeeld

Productgroep Passage 3 - 2005
3,90

Omschrijving

Culturele ontplooiing is een grondwettelijk recht. Cultuurparticipatie maakt mensen volwaardig lid van de samenleving. Ontsluiting van de culturele en artistieke wereld voor maatschappelijk kwetsbare mensen biedt een belangrijk alternatief integratiekader, complementair aan de meer klassieke kaders van opleiding en werk. In onderstaande wordt het cultuur-artistieke veld als hefboom voor maatschappelijke integratie onderzocht.