De ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Kennismaking met De Link in Vlaanderen

De ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Kennismaking met De Link in Vlaanderen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als sociale uitsluiting in dit tijdschrift aan de orde komt betreft dat vooral cliënten van de ggz of de maatschappelijke opvang. In dit artikel staat de kwetsbaarheid (en kracht) centraal van mensen die 'generatiearmen' worden genoemd. Daarmee zijn we misschien wat minder vertrouwd? Generatiearmoede of 'kansarmoede' wordt van generatie op generatie overgedragen en resulteert in een 'kringloop van armoede' waaruit ontsnappen nauwelijks mogelijk is.

De auteurs van dit artikel leggen zich daar niet bij neer. Zij confronteren ons met de noodzaak om de missing link onder ogen te zien, wanneer hulpverleners en hun cliënten zeer verschillende werelden vertegenwoordigen. Zij bepleiten de inzet van 'bruggenbouwers' en leiden hiertoe ervaringsdeskundigen op. En dat komt ons dan wel weer bekend voor. Hoe pakken onze zuiderburen dat aan?

Inleiding
In de sociale en de zorgsector ziet men het woord ervaringsdeskundige geregeld opduiken. Op diverse terreinen zien initiatieven het licht die vaak elk hun eigen specifieke ontstaansgeschiedenis hebben. Dit geldt zeker ook voor de functie van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting die in Vlaanderen begin deze eeuw als professionele kracht zijn intrede deed in het welzijnswerk en de armoedebestrijding. In deze tekst willen wij u met deze vorm van professionele inzet van ervaringskennis kennis laten maken. We hebben bij deze eerste kennismaking gekozen voor een algemeen beschrijvende tekst. De inschakeling van ervaringsdeskundigen draagt immers vele facetten in zich (bijvoorbeeld tewerkstelling, empowerment, de internationale beweging op dit vlak ... ) die elk op zich al een artikel waardig zijn. Omdat het begrip 'ervaringsdeskundige' heel uiteenlopende ladingen kan dekken, besteden we extra aandacht aan de geschiedenis waarbinnen dit project gestalte kreeg.