De cursus digitaal werken aan je herstelverhaal

De cursus digitaal werken aan je herstelverhaal

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Werken aan je eigen herstelverhaal is binnen de herstelbeweging een centraal onderwerp omdat het cliënten helpt in hun kracht te komen. Aanzetten tot een herstelproces worden door de cliënt en door de hulpverlening niet altijd als zodanig herkend en benoemd. Door het maken van een herstelverhaal leren mensen 'pogingen tot en perioden van herstel bij zichzelf te herkennen en te benoemen. Het maken van en vervolgens met anderen - ook met hulpverleners - delen van een herstelverhaal vereist een belangrijke omslag in het denken. Cliënten noch hulpverleners zijn gewend om te denken in termen van hoop, eigen kracht, eigen deskundigheid en persoonlijke mogelijkheden van cliënten. De beste en meest voor de hand liggende manier om deze omslag te maken, is contact met ervaringsdeskundigen. Zij kunnen de visie van herstel op basis van eigen ervaringen uitdragen en voelbaar maken. Hulpverleners en cliënten moeten dus geleidelijk leren herstelprocessen te herkennen en vervolgens feeling ontwikkelen voor herstel-bevorderende en -belemmerende factoren.'1