De betovering verbroken - methodiek preventie en aanpak meisjesprostitutie

De betovering verbroken - methodiek preventie en aanpak meisjesprostitutie

5,90
Abonneeprijs: € 2,36

Omschrijving

De eerste signalen dat meiden in de prostitutie verdwenen, deden zich begin jaren negentig voor. Het ging steeds om minderjarige meisjes die een nieuw vriendje kregen en na verloop van tijd als prostituee aan het werk bleken te zijn. Opvallend is dat de laatste tijd ook residentieele voorzieningen in de jeugdzorg aan de bel trekken. Bij een meerderheid van de uit huis geplaatste meisjes zijn sterke vermoedens dat zij zich in het loverboycircuit ophouden of ze vertonen dusdanig gedrag dat zij een verhoogd risico lopen om hierin terecht te komen.

Steeds meer ouders, scholen, hulpverleners en politiefunctionarissen signaleren deze problematiek, maar weten vaak niet wat ze in zo'n situatie moeten of kunnen doen. Het werkboek De betovering verbroken. Methodiek preventie en aanpak meisjesprostitutie brengt hierin verandering door de kennis en expertise die de afgelopen jaren over meisjesprostitutie zijn opgebouwd, te bundelen. Het geeft iedereen die in de praktijk met dit vraagstuk te maken heeft, niet alleen praktische aanwijzingen maar het bevat ook theoretische achterinformatie. De betovering verbroken geeft een antwoord op de vraag wat de hulpverlening kan doen om te voorkomen dat meisjes en jonge vrouwen in de prostitutie belanden. Ook komt aan bod hoe meiden en jonge vrouwen, die onder dwang in de prostitutie werk(t)en, opgevangen en geholpen kunnen worden.Anke van Dijke en Linda Terpstra schreven eerder Loverboys, een publieke zaak (2005) waarin mannen aan het woord komen die verdacht worden van loverboypraktijken of daarvoor veroordeeld zijn. In Publiek geheim: jeugdprostitutie (2004) laten zij jongeren vertellen over hun ervaringen in de prostitutie.
Marianne Berger en Edith Geurts zijn werkzaam bij het expertisecentrum Kindermishandeling van NJI (Nederlands Jeugd Instituut). Op hun naam staan diverse publicaties over de aanpak van en hulpverlening aan kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en / of getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders.