De betekenis van organisatiecultuur bij de implementatie van rehabilitatie

De betekenis van organisatiecultuur bij de implementatie van rehabilitatie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De invoering van de rehabilitatiebenadering is een complexe innovatie. De bestaande organisatie- of afdelingscultuur is daarbij een factor van betekenis. Wat zijn de kenmerken en waarden van rehabilitatie en hoe verhouden die zich tot de bestaande en gewenste organisatiecultuur? In een theoretische analyse zijn de auteurs op zoek gegaan naar een (voorlopig) antwoord op deze vraag. Daarbij maken zij gebruik van hun eerder opgedane ervaringen met het meten van de organisatiecultuur in Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Zeeland.