De bedrijfs- of verzekeringsarts als samenwerkingspartner. Een pleidooi voor verbetering van de samenwerking in het belang van cliënten met een psychiatri-sche aandoening

De bedrijfs- of verzekeringsarts als samenwerkingspartner. Een pleidooi voor verbetering van de samenwerking in het belang van cliënten met een psychiatri-sche aandoening

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen en ggz-professionals wordt nogal eens belemmerd door wantrouwen, gebrek aan informatie over elkaars taken en verantwoordelijkheden en door onjuiste beeldvorming. Drie van de vier auteurs van dit artikel zijn vertrouwd met het perspectief van de bedrijfs- en verzekeringsarts, de andere auteur is trajectbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg; zij breken een lans voor verbetering van de samenwerking.