Creativiteit in knellende omstandigheden - Naar een dwangbehandelingswet?

Creativiteit in knellende omstandigheden - Naar een dwangbehandelingswet?

Productgroep Passage 706 - 2004
Jan Pols | 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Moet de Wet BOPZ worden gewijzigd?

De laatste tijd is een discussie op gang gekomen over de vraag of dwangbehande-ling in de wet moet worden gekoppeld aan dwangopneming (Van Veldhuizen 2004a, 2004b). Ook de Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) toonde zich daar onlangs op de televisie een voorstander van; Van Veldhuizen heeft namens de NVvP dit standpunt bij het Ronde Tafelgesprek van de Vaste Kamercommissie voor VWS ook aan de politici kenbaar gemaakt. Deze discussie wordt met name vanuit psychiatrische hoek aangezwengeld, en dat is ook wel begrijpelijk omdat juist psychiaters worden geconfronteerd met de tragiek van patiënten die naar hun idee nodeloos lijden en steeds ernstiger ziek worden omdat hun rechten als patiënt voorgaan boven hun psychisch welzijn. 'To rot with your rights on' wordt dat in het Engelse taalgebied wel genoemd. Dit artikel is een bijdrage in deze actuele discussie. Allereerst wordt van de huidige wet op de dwangopneming, de Wet BOPZ, kort in herinnering gebracht welke verbeteringen deze beoogde. Daarna wordt ingegaan op de vraag of iedere met dwang opgenomene al of niet wilsbekwaam moet worden geacht ten aanzien van beslissingen over wenselijkheid of noodzaak van eigen behandeling. Het begrip wilsbekwaamheid wordt besproken omdat het een centrale plaats heeft in gedachten over dwangbehandeling. Daarna komt aan de orde hoe wilsbekwaamheid kan worden vastgesteld en wie dat doen.