Creativiteit in knellende omstandigheden - Inleiding

Creativiteit in knellende omstandigheden - Inleiding

Productgroep Passage 706 - 2004
Louis Polstra | 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De vooraankondiging en de folder van het congres 'Creativiteit in knellende omstandigheden' beginnen met de volgende twee zinnen: 'Knellende omstandigheden zijn het werkterrein van de zorg. "Zonder zorgen geen zorg", dat is de realiteit.' De strekking van deze zinnen vind je terug in alle gaten en hoeken van de samenleving. We hebben te weinig. Te weinig van alles: tijd, personeel, liefde, vrijheid, verantwoordelijkheid, werk, vrije tijd, geld, solidariteit, voorzieningen, zorg, regels, waarden en normen, aandacht voor elkaar, pensioengelden, betrokkenheid enzovoorts. Het te weinig van alles, oftewel schaarste lijkt ons hele leven te bepalen. Driehonderdduizend mensen stonden in oktober 2004 op het Museumplein te demonstreren tegen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Balkenende. Misschien krijgen we in 2005 zelfs een volksreferendum over deze maatregelen.