Creativiteit in knellende omstandigheden - Colofon

Creativiteit in knellende omstandigheden - Colofon

Productgroep Passage 706 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Colofon

Creativiteit in knellende omstandigheden

Omgaan met knellende omstandigheden in de zorg voor kwetsbare mensen

Gerard Lohuis, Louis Polstra & Gert Schout

ISBN 90 6665 653 0 NUR 895

Vormgeving Charley Klinkenberg

Uitgever
Dennis van Santen

Voor informatie over overige uitgaven van Uitgeverij SWP: Postbus 257, 1000 AG Amsterdam Telefoon: (020) 330 72 00 Fax: (020) 330 80 40
E-mail: info@mailswp.com Internet: www.swpbook.com