Cliënten als ervaringsdeskundig interviewer in wetenschappelijk onderzoek

Cliënten als ervaringsdeskundig interviewer in wetenschappelijk onderzoek

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hulpverlening dient vraaggericht te zijn (Rijckmans, 2005). Vanuit dit standpunt ligt het betrekken van cliënten bij verschillende aspecten van de zorg voor de hand. Dit gebeurt op vier manieren. Cliënten kunnen actief worden ingezet bij het plannen, ontwikkelen, registreren en uitvoeren van de zorg. We kunnen cliënten kunnen betrekken bij het adviseren en trainen van professionals en managers. Een derde manier is het behartigen van belangen van cliënten in zorg. Een laatste wijze is cliënten actief betrekken bij het evalueren en onderzoeken van de geboden zorg (Lecomte, 1999).