Cliënten als casemanagers

Cliënten als casemanagers

Productgroep Passage 1 1999
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de Verenigde Staten worden steeds vaker cliënten ingezet bij psychiatrische hulpverlening. Er is daar ook veel over dit onderwerp gepubliceerd. Nederland kent slechts enkele van dergelijke initiatieven.
Een voorbeeld is het GOAL project in Rotterdam, waarin cliënten worden opgeleid tot (assistent-)begeleider in de psychiatrie (Bassant, 1998). Enige kennis van in Amerika opgedane ervaringen kan bruikbaar zijn bij het bewerkstelligen van verdere ontwikkelingen op dit gebied. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van in dat land gepubliceerde literatuur met betrekking tot het functio neren van ervaringsdeskundigen, met name in de rol van casemanager.