Cliënt, familie en hulpverlener - Over het belang van samenwerking

Cliënt, familie en hulpverlener - Over het belang van samenwerking

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds enkele jaren is er in de psychiatrie meer aandacht voor de rol van familieleden van cliënten. Familieleden kunnen niet alleen een belangrijke steun zijn voor cliënten en hulpverleners in de behandeling, er is ook toenemend oor voor het feit dat familieleden zelf behoefte hebben aan hulp en ondersteuning.


Wij beschouwen familiebetrokkenheid, na empowerment van de cliënt, als een volgende stap in de richting van een gelijkwaardige samenwerking in de triade Cliënt - Familie - Hulpverlener. Samenwerking in de triade is geen gemeengoed in de zorg. In de praktijk blijkt het werken in triades onbekend en onbemind. Er leven vooroordelen over de cliënt (geen ziekte-inzicht), over de familieleden (oorzaak van de problemen) en over de hulpverlener (gebonden aan regels rond privacy). De vooroordelen staan gelijkwaardiger met elkaar omgaan in de weg. In dit artikel willen wij laten zien dat het werken in een triade meerwaarde op kan leveren. We doen dat aan de hand van het verhaal van Rob1, zijn moeder en de hulpverleners. Daarvoor is een belangrijk moment gekozen dat Rob en zijn moeder blijft bezighouden: de crisissituatie in 1998 toen Rob werd opgenomen. In plaats van de eerste stap om tot een samenwerking te komen werd het een reeks van gemiste kansen. De adviezen op het einde van het artikel geven aan hoe aanwezige kansen in een dergelijke situatie beter benut kunnen worden.