Checklist Stoppen en Helpen

Checklist Stoppen en Helpen

6,50
Abonneeprijs: € 2,60

Omschrijving

Checklist 
SamenWerken aan hulp voor mishandelde kinderen en hun ouders
Toelichting en instructie

Hulp aan mishandelde kinderen en hun ouders moet gericht zijn op alle factoren die bijdragen aan of het gevolg zijn van de mishandeling en bestaat uit interventies gericht op verschillende systemen: kind, ouders, gezin en omgeving. De hulp strekt zich daardoor in de meeste gevallen uit over verschillende instellingen en werkvelden. Samenwerking tussen instellingen is noodzakelijk om te zorgen dat de verschillende hulpvormen zowel inhoudelijk, als organisatorisch goed op elkaar aansluiten.

In de praktijk blijkt samenwerking tussen verschillende werkvelden en disciplines niet eenvoudig te organiseren. Als hulpmiddel hiervoor is de checklist SamenWerken aan hulp voor mishandelde kinderen en hun ouders ontwikkeld. Deze checklist biedt ondersteuning voor zowel bestuurders en managers als uitvoerende professionals om de samenwerking bij hulp na kindermishandeling gezamenlijk te bespreken, te beoordelen en te verbeteren.

Deze publicatie is een bewerking van hoofdstuk 6 uit de handreiking Stoppen en helpen; Een adequaat antwoord op kindermishandeling, Ingrid ten Berge e.a. die tot stand kwam in het kader van de Regionale aanpak kindermishandeling met financiering van de Bernard van Leer Foundation.