Change thinking, change practice, change services

Change thinking, change practice, change services

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

10-13 november 2012 | Milaan | Congres van de World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)

Voor de elfde maal organiseerde de WAPR een groot internationaal congres. Centraal thema was verandering, zowel in denken en doen, als in het verlenen van diensten in het kader van psychosociale rehabilitatie en herstel. Aanwezig waren 1448 deelnemers uit 70 landen. Daaronder waren 365 medici, 819 andere beroepsbeoefenaren, 136 cliënten, 75 verwanten en 55 studenten. Het aanbod was enigszins overweldigend. Verspreid over een groot congrescentrum waren er 69 symposia, 3 hoofdsprekers, 2 rondetafelconferenties, 59 themabijeenkomsten met 211 presentaties, 15 meet the expert bijeenkomsten, 14 videopresentaties en 236 posterpresentaties. Bij de grotere bijeenkomsten was gezorgd voor simultaanvertaling in Engels, Frans, Spaans en Italiaans.
De WAPR vermeldde met trots zich niet te hebben laten sponsoren door commerciële bedrijven. De deelnemers waren afkomstig uit 75 landen verdeeld over 5 continenten. De grootste vertegenwoordiging leverde Italië (778 mensen). Opmerkelijk is dat in de top 10 van deelnemende landen 3 Scandinavische landen zitten met in totaal 112 mensen. Uit Nederland kwamen 25 deelnemers. Opvallend is dat Kazachstan werd vertegenwoordigd door 14 deelnemers, hetgeen meer is dan Duitsland en Zwitserland samen (elk 6) en dat Nieuw-Zeeland en Rusland beide slechts 1 vertegenwoordiger hadden.