CAP J DSM voor jeugdzorg

CAP J DSM voor jeugdzorg

Productgroep Sozio 92 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld dat de bekende Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders dient te vervangen voor de jeugdzorg. Het systeem dient de leemte op te vullen tussen normaal gedrag en een stoornis, door een
allesomvattende beschrijving van de problemen waar jeugdigen mee kampen. Een teken van hoogmoed of juist van dieper inzicht?