Brückenschlag: Niches en nissen

Brückenschlag: Niches en nissen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2014
Michi Almer | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Tijdschrift voor sociale psychiatrie, literatuur en kunst. Band 30, Neumünster: Paranus Verlag, 200 pag., € 19,90.

Brückenschlag is een bijzonder Duits tijdschrift dat eens per jaar verschijnt als boek van rond 200 pagina’s met bijdragen - artikelen, literaire teksten, gedichten en prachtige kunstwerken - van wetenschappers, hulpverleners en clienten. Het wil bruggen slaan, werelden verbinden die nog al te vaak gescheiden zijn. Ieder nummer heeft een bepaald thema. Nummer dertig, de nieuwste aflevering, is opnieuw een prachtig boek en gaat over ‘niches’. Het slaat met bijdragen van Doortje Kal en Wouter Kusters ook een brug naar Nederland. Hoofdredacteur Fritz Bremer schetst de context: de maatschappij eist steeds meer flexibiliteit en mobiliteit, de druk op het werk neemt toe en het dagelijkse leven wordt door techniek, bureaucratie en commercie steeds ingewikkelder. Denk maar aan alle aanbiedingen van zorgverzekeraars. Heeft u al een keuze gemaakt? Weet u zeker dat u geen spijt gaat krijgen van die keuze? We leven in een mono-culturele wereld, waarin we allemaal geacht worden op dezelfde manier te functioneren en te presteren, stelt Doortje Kal elders in dit nummer. Ruimtes waar je anders mag zijn en je, tenminste tijdelijk, terug kunt trekken worden schaars. Zulke ruimtes - niches - moeten we bewust scheppen en koesteren.