Broos vertrouwen

Broos vertrouwen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Lieke (20 jaar) woont sinds een half jaar in een Beschermde Woonvorm. Ze maakt weinig contact met de andere bewoners. Lieke vertoont zich alleen in de huiskamer bij de maaltijden en, volgens afspraak, bij gezamenlijke activiteiten. Meestal zit ze alleen op haar kamer, waar ze muziek luistert, leest of huiswerk maakt. Door haar psychische problemen moest Lieke tijdens het examenjaar haar schoolloopbaan onderbreken. Ze is in dat jaar opgenomen na een suïcidepoging en is aansluitend aan een dagbehandeling van een jaar in de BW gaan wonen. Lieke is vastbesloten om alsnog haar vwo-diploma te halen en bereidt zich daarop voor door een aantal vakken schriftelijk via het LOI voor te bereiden. Studeren is voor Lieke beladen en stressvol geworden omdat ze erg hoge eisen aan zichzelf stelt en faalangstig is.