Boeken

Boeken

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2024
Gratis

Omschrijving

Petra Hunsche (2022). Herstel in beweging. De cliëntenbeweging in de 21e eeuw
Jaap van Weeghel


Veldboer et al. (red.) (2023. Lexicon nabijheid en sociaal werk
Margit van der Meulen