Bindende zorg

Bindende zorg

Productgroep Passage 2 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veel psychiatrische patiënten vallen buiten de zorg. Ze zitten achter de geraniums of belanden in de goot of de gevangenis. De ggz bereikt deze patiënten onvoldoende of weet ze niet in zorg te houden. Om dat te veranderen zal de zorg meer bindend moeten worden. Dit artikel verkent componenten van een bindend zorgsysteem dat attractief is, waaraan patiënten kunnen hechten en waarin zij aan hun eigen herstel kunnen werken, terwijl dat systeem zelf ook actief bindt met assertieve zorg. Met verleiden, bemoeien, maar zonodig ook met dwang.