Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2017
2017
Gratis

Omschrijving

Bijeenkomsten

 

Deze op 17 november 2016 in de Meervaart 
te Amsterdam Osdorp door Logacom georganiseerde conferentie trok ongeveer 250 deelnemers met een programma dat in veel opzichten aansloot bij alle transities op het terrein van de psychosociale begeleiding van mensen met beperkingen. Dagvoorzitter Jean Pierre Wilken keek in zijn openingspresentatie terug op de geschiedenis van de laatste 30 jaar. Hij ontwaart een beweging van rehabilitatie via presentie, herstel en ervaringsdeskundigheid naar inclusie. Rehabilitatie ontstond uit verzet tegen de psychiatrische ziekenhuizen, presentie kan worden gezien als verzet tegen de dominantie van systemen, herstel en ervaringsdeskundigheid stellen vragen bij de dominante rol van de professionele kennis. Inclusie gaat enerzijds over de inclusie van ervaringskennis en anderzijds over het deelnemen in de samenleving. Wilken vestigde de aandacht op het vaste patroon dat nieuwe ontwikkelingen ondergaan: na een periode van vernieuwing en opbouw treedt stolling op. De nieuwe benadering raakt geïnstitutionaliseerd: rehabilitatie raakt gebureaucratiseerd, iedereen zegt wel iets aan presentie te doen, herstel wordt ingekapseld als een onderdeel van zorg en vervolgens weggezet bij ervaringswerkers en hun herstelacademies. 
Op die manier verliezen benaderingen hun vernieuwende werking. Om de inclusiebeweging verder te brengen zag hij als speerpunten: rehabilitatie als herstel van rechten, 
veel aandacht voor kwartiermaken en brede inclusie van ervaringskennis in de wijk en in de opleidingen