Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2015
Jos Dröes | 2015
Gratis

Omschrijving

Meet the Xperts II, De Alternatieven. Symposium GGZ+ op 17 november 2014 in Haarlem

Meet the Xperts II

Deze manifestatie in 'De Toneelschuur' in Haarlem, een productie van GGZ+ met een centrale rol voor Rokus Loopik, was een vervolg op 'Meet the Xperts I'. Er waren rond de 350 deelnemers, zo te zien veel cliënten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners die te maken hebben met geheel of gedeeltelijk cliëntgestuurde initiatieven. De ondertitel van het symposium luidde dan ook: 'Ervaringsdeskundigheid en cliëntgestuurde organisaties, de stand van zaken'. Helaas miste uw verslaggever door filedrukte de openingsceremonie. Daarin vertelde - naar horen zeggen - René Keet, psychiater, directeur behandelzaken divisie maatschappelijke psychiatrie GGZ Noord-Holland Noord, staande op een hoogwerker die hem geleidelijk aan optilde tot een gelijk niveau met het publiek op de tribune, iets over herstel en de ondersteuning daarvan met voorbeelden uit zijn eigen bestaan. Dat had ik graag gezien. In de grote zaal waar de opening plaats had was verder de hele dag een informatiemarkt aan de gang.