Betere verbinding tussen professionals in de jeugdzorg en volwassenen-ggz: Van visie naar oplossingsrichtingen

Betere verbinding tussen professionals in de jeugdzorg en volwassenen-ggz: Van visie naar oplossingsrichtingen

2022 | Voor jeugd en gezin
Gratis

Omschrijving

Integrale hulp is bewezen effectief, maar vraagt een goede verbinding tussen het jeugddomein en de volwassenen­-ggz. Daar is ook hard aan gewerkt, resulterend in onder meer standaarden en handreikingen, en worden ook in de context van het Toekomstscenario Kind en Gezin nog verdere stappen gezet. Tegelijkertijd zien we dat die samenwerking niet vanzelfsprekend tot stand komt; een gezamenlijke visie op deze samenwerking lijkt te ontbreken. Op verzoek van het ministerie van VWS is daarom gewerkt aan een door beide domeinen gedeelde visie op samenwerking, en concrete mogelijkheden om daar samen aan te werken.

Hoe ziet een goede verbinding tussen jeugdhulp en volwassenen-ggz eruit in de praktijk? Een ambulant begeleider bij een jeugdhulpaanbieder vertelt over haar ervaring met samenwerking met professionals in de volwassenen-ggz. Dit pakte goed uit voor de ouder en het kind, maar ook de professionals.