Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

2022 | KvE
Gratis

Omschrijving

Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) uit 2013 is destijds grotendeels geschreven vanuit het perspectief van de ggz en verslavingszorg. Dit was op dat moment een adequate weergave van de beroepspraktijkomgeving, omdat ervaringsdeskundigen op dat moment vooral in deze sectoren actief waren. Inmiddels heeft de inzet van ervaringsdeskundigen zich uitgebreid naar andere domeinen zoals jeugdzorg, somatische zorg, vluchtelingenwerk, forensische zorg, maatschappelijke ondersteuning en het sociaal werk. De activiteiten van ervaringsdeskundigen in deze domeinen hebben een eigen karakter, werkwijze en taal. Dit is een belangrijke aanleiding geweest voor deze herziening.

Daarnaast hebben de activiteiten van ervaringsdeskundigen ook een verticale ontwikkeling doorgemaakt. In toenemende mate zijn ervaringsdeskundigen werkzaam in leidinggevende, onderzoekende, coördinerende en beleidsfuncties. Ook de verschillende opleidingsinstituten hebben hierop geanticipeerd door het aanbieden van opleidingen met een ervaringsdeskundig perspectief op alle niveaus.