Beoordeling door cliënten DR 1

Beoordeling door cliënten DR 1

3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Een beoordeling door cliënten is een belangrijk instrument bij het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van zorg. Ze geeft aan in welke mate de geboden zorg aansluit op de behoeften en wensen van de gebruikers. Aan de hand van de uitkomsten van een beoordeling door cliënten kan een zorginstelling haar aanbod meer toesnijden op wat cliënten wensen en nodig hebben.

Er komt echter nogal wat bij kijken om gebruikers de kwaliteit van zorg te laten beoordelen. Het vraagt een goede samenwerking tussen enerzijds cliënten (-organisaties) en anderzijds de zorgaanbieder. Bovendien is er een goed instrument nodig om de mening van cliënten te kunnen peilen, en vragen de voorbereiding en de implementatie van de resultaten veel aandacht.

Beoordeling door cliënten is een handreiking voor cliëntenorganisaties, cliëntenraden en zorgaanbieders bij het opzetten en uitvoeren van een beoordeling door cliënten. De publicatie bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel gaan de auteurs in op de achtergronden en uitgangspunten van de beoordeling door cliënten. Het praktische deel bevat tal van concrete aanwijzingen voor de voorbereiding, uitvoering en implementatie van de beoordeling. Bij het schrijven van de publicatie is gebruik gemaakt van de ervaringen die in verschillende sectoren van de gezondheidszorg met beoordeling door gebruikers is opgedaan. Dit maakt Beoordeling door cliënten een praktische handreiking voor iedereen die bij een beoordeling door cliënten in een zorginstelling betrokken is.