Bemoeizorg aan het begin, soms tegen beter weten in

Bemoeizorg aan het begin, soms tegen beter weten in

Productgroep Passage 2 1999
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel worden de begrippen bemoeizorg, rehabilitatie en emancipatie uitgewerkt en met elkaar in verband gebracht. Het zal duidelijk worden dat bemoeizorg niet strijdig hoeft te zijn met rehabilitatie en emancipatie. Integendeel zelfs, bemoeizorg kan gezien worden als een noodzakelijk onderdeel in de beginfase van een langdurend hulpverleningstraject, waarbij getracht wordt de kwaliteit van leven te verbeteren. Bemoeizorg wordt zodoende een onderdeel van rehabilitatie en een startpunt van emancipatie. Na een korte theoretische beschouwing volgt in dit artikel een beschrijving van het CSS in de regio Nieuwe Waterweg Noord ten behoeve van chronisch psychiatrische cliënten. Vervolgens zullen bovenstaande begrippen vanuit de hulp verleningspraktijk worden toegelicht.