Behandelen van vrouwen: Een vak apart?

Behandelen van vrouwen: Een vak apart?

Gratis

Omschrijving

Ontwikkeling van een handreiking voor het behandelen van vrouwen in de klinische forensische zorg

 

In dit project hebben wij de kennis en ervaringen van forensisch psychiatrische patiënten en professionals werkzaam in de forensische zorg in kaart gebracht wat betreft het behandelen van vrouwen in de klinische forensische zorg om daarmee concrete richtlijnen voor de behandeling te bieden. In het document Behandelen van vrouwen in de klinische forensische zorg. Een handreiking worden deze richtlijnen besproken

We vinden het belangrijk te benadrukken dat meerdere van deze richtlijnen evenzogoed voor mannen in de klinische forensische zorg waardevol kunnen zijn. Gender-responsief werken betekent rekening houden met genderverschillen, maar ook zo goed mogelijk afgestemd op het individu, of dit nu een vrouw, man of andere genderidentiteit is. Toch vonden we het nodig om specifieke richtlijnen te formuleren voor vrouwen, aangezien tot nu toe de meeste aandacht binnen de forensische zorg, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk, uit is gegaan naar mannen. Onderzoek is nog beperkt, maar laat wel zien dat de meeste (risicotaxatie)instrumenten en forensische behandelmethoden minder bruikbaar zijn voor vrouwen en dat aanpassingen of aanvullingen gewenst zijn.

We willen graag een aantal mensen bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan dit project. Ten eerste alle patiënten die bereid waren ons over hun ervaringen in de (gemengde) klinische forensische zorg te vertellen. Verder een hartelijk dank aan alle professionals die aan de enquête, interviews en expertmeetings hebben deelgenomen, dit heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Els Russchenberg en Juul Depla hebben veel werk verzet met het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van de enquête en de interviews. Hun masterscripties vormen een onmisbare bron voor dit eindrapport. Ook danken we de leden van de begeleidingscommissie Marije Keulen-de Vos, Marike Lancel, Jeroen Kampkes, Tiemenna Oosterhof, Anne-Marie Slotboom, en Jeantine Stam voor hun grote betrokkenheid en constructieve meedenken gedurende het gehele project.

We hopen dat deze handreiking kan bijdragen aan een zo effectief mogelijke behandeling van vrouwen in de klinische forensische zorg in het belang van deze vrouwen, hun directe omgeving (met name kinderen), de professionals die met hen werken en de maatschappij. 

Vivienne de Vogel, Marielle de Bruijn, Evelyn Klein Haneveld, Julia Leong, Ester Robbe, Danielle Steunenberg, Michiel Verhees, & Annelies Vissers