Armoede in kaart 2019

Armoede in kaart 2019

Gratis

Omschrijving

Armoede in Kaart 2019 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse zelfstandig te lezen pagina’s.
Iedere pagina geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland? En welke groepen in de bevolking hebben het vaakst met armoede te maken?
In deze editie presenteert het SCP de kerngegevens over de omvang van armoede. Armoede in Kaart wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe en verdiepende pagina’s. De reeks
Armoede in Kaart is een vervolg op de armoederapporten die eerder verschenen onder de titel Armoedesignalement.