Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen - Inhoudsopgave

Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen - Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 703 - 2007
Gratis

Omschrijving

Voorwoord 9

1 Historische ontwikkeling 11

2 Supported Employment algemeen 15
2.1 Supported Employment en Job Coaching 15
2.1.1 Uitgangspunten en doelstellingen 15
2.1.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 16
2.2 Individuele Trajectbegeleiding (ITB) 23
2.2.1 Uitgangspunten en doelstellingen 23
2.2.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 23
2.3 Integrale Trajectbemiddeling op basis van Individuele Vraaggerichte Benadering 24
2.3.1 Uitgangspunten en doelstellingen 24
2.3.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 25
2.4 Evidentie: onderzoeksresultaten 27
2.4.1 Vergelijking succesfactoren met resultaten Nederlandse projecten 28
2.4.2 De deelnemers 32
2.4.3 Organisatie: externe en interne afstemming 34
2.4.4 De professionals 38
2.4.5 Arbeidsmarkt en werkgevers 39
2.4.6 Wet- en regelgeving/financiering 42
2.4.7 Resultaten in uitstroomcijfers 43

3 Specifieke Supported Employment methodieken voor mensen met psychische problematiek 45
3.1 Individual Placement and Support 45
3.1.1 Uitgangspunten en doelstellingen 45
3.1.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 47
3.1.3 Evidentie: onderzoeksresultaten 50
3.1.4 Organisatie: externe en interne afstemming 54
3.1.5 De professionals 56
3.1.6 Arbeidsmarkt en werkgevers 58
3.1.7 Wet- en regelgeving/financiering 59
3.1.8 Resultaten 60
3.2 Individuele Rehabilitatie Benadering 65
3.2.1 Uitgangspunten en doelstellingen 65
3.2.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 66
3.2.3 Evidentie: onderzoeksresultaten 71
3.2.4 Organisatie: externe en interne afstemming 75
3.2.5 De professionals 77
3.2.6 Arbeidsmarkt en werkgevers 77
3.2.7 Wet- en regelgeving/financiering 78
3.2.8 Resultaten 78
3.3 Individuele Trajectbegeleiding op basis van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 79
3.3.1 Uitgangspunten en doelstellingen 79
3.3.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 82
3.3.3 Evidentie: onderzoeksresultaten 87

4 Methoden vergeleken 91
4.1 Verwijzing, voorlichting en aanmelding 92
4.2 Intake, diagnose en assessment 93
4.3 Trajectplan 96
4.4 Trainingen, cursussen en scholing, opdoen van werkervaring 96
4.5 Oriëntatie op en bemiddeling naar werk/proefplaatsing 97
4.6 Snel een baan zoeken 98
4.7 Doorgaande begeleiding en ondersteuning op de werkplek 98
4.8 Doorgaande assessment 98

5 Slotbeschouwing 99

Literatuur 105

Verantwoording 109