Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen - H5 Slotbeschouwing

Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen - H5 Slotbeschouwing

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 703 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

5 Slotbeschouwing

Supported Employment kent in Nederland een aantal varianten. We kunnen hierbij de varianten die in het algemeen gehanteerd worden bij arbeidsreïntegratie onderscheiden van de varianten die specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Deze methoden zijn gebaseerd op de principes van psychosociale rehabilitatie. In deze benaderingen wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid die samenhangt met psychiatrische aandoeningen en het karakter van het herstelproces bij deze problematiek. Een ander kenmerk is dat sterk aangesloten wordt bij de wensen en specifieke ondersteuningsbehoeften en dat de nodige tijd en aandacht besteed wordt aan het onderzoeken en kiezen van de best passende werksituatie.