Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen - H4 Methoden vergeleken

Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen - H4 Methoden vergeleken

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 703 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

4 Methoden vergeleken

De in deze publicatie beschreven benaderingen verschillen in de mate waarin ze zijn uitgewerkt. Zo is Supported Employment meer een verzamelbegrip, waarbinnen weer verschillende varianten ontstaan zijn.
In grote lijnen zijn de beschreven methodieken vergelijkbaar wat betreft de systematische werkwijze en de opeenvolgende stappen in een traject naar arbeid.
Zoals in tabel 4.1 te zien is, verschillen de methodieken echter in het aantal componenten dat deel uitmaakt van de benadering. Verder onderscheiden methodieken zich op inhoud en uitwerking van de onderdelen, waaraan onder meer verschillen in visie, bijvoorbeeld ten aanzien van al dan niet snelle plaatsing op een reguliere werkplek, ten grondslag liggen.