Arbeidsparticipatie bevorderen in de regio Groot Amsterdam

Arbeidsparticipatie bevorderen in de regio Groot Amsterdam

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Om de samenwerking tussen ggz en de gemeentelijke diensten Werk & Inkomen een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2017 €3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen. De aanvragen van 31 regio’s zijn gehonoreerd1, waaronder die van de regio Groot Amsterdam. Een onderzoek in deze regio leverde praktische aanbevelingen op voor de samenwerking tussen betrokken instanties gericht op arbeidsparticipatie van cliënten met milde tot matige psychische aandoeningen..