Ambulantiseren in de BW: een kans op herstel

Ambulantiseren in de BW: een kans op herstel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ambulantisering is in de eerste plaats een bezuinigingsmaatregel die is ingezet als onderdeel van de transitie van de AWBZ naar de WMO. In dit artikel wordt, aan de hand van het verhaal van een cliënt in een beschermende woonvorm, beschreven welke kansen ambulantisering biedt in een tijd waarin in de psychiatrie een paradigmashift gaande is. De focus van ziekte en symptoombestrijding wordt verlegd naar rehabilitatie en herstel. Het focussen op ontwikkeling en mogelijkheden vraagt het nodige lef van de cliënt, en van de professionals die hem begeleiden.