Algemene inleiding - De attitude van rehabilitatie

Algemene inleiding - De attitude van rehabilitatie

Productgroep Passage 1 1999
Jos Droes | 1999
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Rehabilitatie is een nieuwe vorm van hulp waarvoor je vaardigheden, kennis en een attitude nodig hebt. Over de vaardigheden en de kennis wordt in dit themanummer van Passage het nodige gezegd, maar over de attitude is men minder expliciet. Toch is juist de attitude van centraal belang, daarover zijn alle deskundigen het eens. De attitude is hetzelfde als: de houding van mensen. In de eerste plaats van hulpverleners, maar daarnaast zeker ook van cliënten en beleidsmakers. In deze bijdrage beperk ik me tot de attitude van de hulpverleners. Mijn vraag is: vanuit welke persoonlijke ervaringswereld komen hulpverleners ertoe om rehabilitatie als iets nuttigs en nodigs te zien?