ADHD - Een update (2015)

ADHD - Een update (2015)

2015
Gratis

Omschrijving

De aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) is een stoornis die veel aandacht heeft in de samenleving, mede omdat het een stoornis is die veel voorkomt onder kinderen en jongeren. Bij zorginstellingen is ADHD-problema tiek de meest voorkomende reden van verwijzing en met de transitie van de jeugdzorg is de kwaliteit van zorg voor jeugdigen met ADHD ook een vraagstuk voor gemeenten geworden.

 

Met deze gids beogen we zowel zorgverleners als degenen die vanuit de gemeenten betrokken zijn bij de inkoop van zorg te informeren over de actuele stand van zaken rond diagnostiek en behandeling van ADHD, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (meta-analyses en overzichts- artikelen). We hopen dat, als zorgverleners meer inzicht krijgen in welke vormen van diagnostiek en behandeling voor ADHD wetenschappelijk onderbouwd zijn, de kwaliteit van zorg voor jeugdigen met ADHD verbetert. Deze kennis zal ook belangrijk zijn bij het inkoopproces van gemeenten.

 

Daarnaast zijn er in deze gids verschillende interviews met betrokkenen rondom de zorg voor en onderzoek naar ADHD te lezen. Tevens vindt u in deze gids een samenvatting van vijf recente studies die we in Nederland hebben uitgevoerd naar niet-medicamenteuze behandelingen voor ADHD. Dit zijn studies die uitgevoerd konden worden dankzij subsidies van ZonMw, die gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert.

 

Dankzij een aanvullende subsidie van ZonMw is deze gids tot stand gekomen. We hopen dat deze gids bijdraagt aan antwoorden op de vele vragen over ADHD die bij zorginstellingen en gemeenten leven. We danken iedereen die heeft meegedacht, feedback heeft gegeven, of op andere wijze aan de gids heeft bijgedragen. We wensen u veel leesplezier!