Actief ouderschap, herstel en maatschappelijke participatie

Actief ouderschap, herstel en maatschappelijke participatie

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensen met psychische aandoeningen zijn vaak niet alleen patiënt/cliënt, maar ook ouder van kinderen. Het zou voor hulpverleners een tweede natuur moeten zijn om niet alleen naar de psychische klachten te vragen maar ook naar de rol als ouder. Dit kan zowel het welzijn van de kinderen als het herstel van de ouder ten goede komen. Als mensen ondersteuning krijgen om hun ouderrol (weer) op te pakken, geeft dit vaak structuur, invulling van het dagelijks leven en bevordert dit het contact met de buitenwereld. De interventie Begeleid Ouderschap biedt hulpverleners handvatten de ouder te helpen om zijn of haar ouderrol te versterken. Eventuele partners kunnen hier essentieel aan bijdragen.

Het vervullen dan wel oppakken van de ouderrol door mensen met psychische aandoeningen heeft een verrijkende invloed op het dagelijks leven en daarmee ook op herstel. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook als het gaat om maatschappelijke participatie.

Een deel van de ouders met psychische aandoeningen heeft echter, naast psychiatrische en psychologische behandeling, behoefte aan steun om deze rol met succes en naar tevredenheid te kunnen vervullen.