Aandacht voor interactie - Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief

Aandacht voor interactie - Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2013
Mette Lansen | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Om kwaliteitscriteria te inventariseren die aanvullend zijn op de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie heeft Anoiksis met focusgroepen uit haar achterban een inventarisatie gemaakt van wat als helpend wordt ervaren in de hulp aan mensen met de diagnose schizofrenie. Er zijn daartoe vier groepsbijeenkomsten gehouden (oktober t/m december 2012) met in totaal 27 deelnemers (13 mannen en 14 vrouwen). De deelnemers zijn geworven via het ledenblad dat alle circa 1600 leden ontvangen, onder de circa 100 bezoekers van de landelijke dag/ ledenvergadering en onder de actieve vrijwilligers.
De basis van een succesvolle behandeling ligt bij een goede start, dat wil zeggen tijdige herkenning en een snelle toeleiding naar een effectieve combinatie van pillen en praten.
Symptoomreductie wordt door de meeste deelnemers belangrijk gevonden maar moet samengaan met het weer op de rit krijgen van je leven en maatschappelijk functioneren.