BBMP 01.2017

BBMP 01.2017

2017

Omschrijving

THEMA: Verkiezingen

BBMP 01.2017 (compleet nummer)

BBMP 01.2017 (compleet nummer)

THEMA: Verkiezingen: 15 maart mogen we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen, waaruit een nieuwe coalitie gevormd zal moeten worden. Spannend! Niet alleen omdat de tegenstelling tussen populisten en elitairen de discussie beheerst, ook omdat verschillende partijen zeggen andere keuzes te willen maken voor het kinderopvangbeleid. Welke keuzes maken zij? En welke keuzes zouden zij moeten maken? We vroegen wetenschappers en ouders om een antwoord, elk vanuit hun eigen expertise. De politiek is op dit moment een ongewis avontuur en wie weet, verandert er wel niks en krijgen we een ‘coalitie van het platte compromis’, zoals Ed Buitenhek in dit nummer voorspelt.

Een wetenschappelijke waarschuwing tegen naïviteit: Huidig beleid versterkt segregatie van kansarme en kansrijke kinderen, een interview met wetenschappers Paul Leseman en Pauline Slot | Wilma Schepers
Partijprogramma’s gewogen: Politieke partijen over kinderopvang en onderwijs | Theo Blom
Begeleid bouwen aan kinderopvang: Buurtscholen D66 slechts etiket voor samenwerking | Aart Verschuur
Ouders met politieke wensen: Een interview met Gjalt Jellesma van BOinK | Aart Verschuur
De Rekenmeester: Ed Buitenhek: De coalitie van het platte compromis…
De directeur: Corona Koek: Kiezen
NVTK: Lida Schepers: ITrends in governance; Het nieuwe toezicht
Werkveld: Yvonne : Gezonde kinderen in de kinderopvang en op school
Boeken: Clarine de Leve: Pina kan het! – een film over wat kinderopvang kan betekenen
Kosten delen in een kindcentrum: Een juiste verdeling van kosten is meer dan een technisch probleem | Tony Weggemans
Wetenschap: Janneke Plantenga: Het economisch belang van voorschoolse voorzieningen ligt in de ontwikkelingsfunctie voor kinderen
Pact Column: Interview met Anita Grotenhuis: ‘Geef kinderen wat ze nodig hebben’
Signaleringen: Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service 

Meer info
12,95
Begeleid bouwen aan kinderopvang

Begeleid bouwen aan kinderopvang

Over de buurtschool in het verkiezingsprogramma van D66 is in pedagogische kringen onrust ontstaan. Met een leerrecht voor peuters vanaf 2 jaar dreigt al snel een verschoolsing van de kinderopvang. Maar dat blijkt niet de bedoeling van de links-liberalen. Het pleidooi voor de buurtschool betekent vooral een enorme uitbreiding van de voorschoolse educatie. ‘Wij willen samenwerking zien op buurtniveau, waarin elke partij zijn eigen bijdrage levert aan de ontwikkeling van het jonge kind’, stellen D66-Kamerleden Steven van Weyenberg (kinderopvang) en Paul van Meenen (onderwijs). Een dubbelinterview.

Meer info
4,95
Een wetenschappelijke waarschuwing

Een wetenschappelijke waarschuwing

Bij voortzetting van het huidige beleid is de kans groot dat de segregatie van kansarme en kansrijke kinderen toeneemt. Dat is wat niemand wil maar – als we niet opletten – wel gebeurt. Er is wel een remedie tegen deze trend: investeer in de pedagogische kwaliteit van voorzieningen voor jonge kinderen, want dat maakt kansarme kinderen kansrijker. Maar wees daarbij niet naïef: zorg voor strikte voorwaarden bij het besteden van publiek geld.

Meer info
4,95
Het economisch belang van voorschoolse voorzieningen ligt in de ontwikkelingsfunctie voor kinderen

Het economisch belang van voorschoolse voorzieningen ligt in de ontwikkelingsfunctie voor kinderen

Dat de investering in gerichte educatieve programma’s van hoge kwaliteit voor jonge ‘doelgroep’-kinderen zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt, is inmiddels genoegzaam bewezen. Maar mag je dan ook aannemen dat een generieke investering in universele voorschoolse voorzieningen (kinderopvang voor álle kinderen) loont? Onderzoekers van het ECCESS-programma stelden zich deze vraag en beantwoordden hem aan de hand van een Spaans life-experiment. Conclusie? Ja, een dergelijke investering verdient zich terug, maar onder andere condities dan waar politici en beleidsmakers normaliter vanuitgaan.

Meer info
4,95
Kosten delen in een kindcentrum

Kosten delen in een kindcentrum

Als kinderopvang en onderwijs gaan samenwerken in een kindcentrum, lijkt de vraag naar een juiste verdeling van kosten een technisch probleem dat met een goede administratie gemakkelijk op te lossen is. Niets is minder waar. Sommige kosten zijn duidelijk: dit is kinderopvang, dat is onderwijs. Voor andere kostenposten is het wijs goed doordachte verdeelsleutels te hanteren.

Meer info
4,95
Ouders met politieke wensen

Ouders met politieke wensen

De ouders in de kinderopvang, verenigd in BOinK, vormen een krachtige lobby. Succesvol en efficiënt. Haar boegbeeld, voorzitter Gjalt Jellesma, verschijnt met grote regelmaat in de media. En belangrijker, de ouderorganisatie is hoogst actief in het Haagse lobbycircuit. BOinK trekt daarbij op met de twee werkgeversorganisaties in de kinderopvang en de FNV. Wat verwachten de ouders in de kinderopvang van de komende kabinetsformatie, en van de politiek?De ouders in de kinderopvang, verenigd in BOinK, vormen een krachtige lobby. Succesvol en efficiënt. Haar boegbeeld, voorzitter Gjalt Jellesma, verschijnt met grote regelmaat in de media. En belangrijker, de ouderorganisatie is hoogst actief in het Haagse lobbycircuit. BOinK trekt daarbij op met de twee werkgeversorganisaties in de kinderopvang en de FNV. Wat verwachten de ouders in de kinderopvang van de komende kabinetsformatie, en van de politiek?

Meer info
4,95
Partijprogramma's gewogen

Partijprogramma's gewogen

Op 15 maart mogen we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen, waaruit een nieuwe coalitie gevormd zal moeten worden. Dat is best spannend. Niet alleen omdat de tegenstelling tussen populisten en elitairen de discussie beheerst, ook omdat verschillende partijen zeggen andere keuzes te willen maken voor het kinderopvangbeleid. Misschien verandert er wel niks en krijgen we een 'coalitie van het platte compromis', zoals elders in dit nummer wordt voorspeld.

Meer info
4,95